นางสุธาสินี ชูเกื้อ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 
นางสาวชุติมา สายัณห์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสุพรรณี รักทิม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสาววรรณภา ศรีสุภา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
นางสุวรรณี สามัญเมือง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอรวรรณ แก้วสาร
เจ้าพนักงานธุรการ
 

 

   
 นายปัญญา เพชรศรี
พนักงานขับรถยนต์
 
นายประยงค์ อรัญญะ
พนักงานขับรถยนต์
 
นายณฤพร กาลพิรักษ์
พนักงานขับรถยนต์ 

 

     
นางสาวสุมณฑา ชูสุริยแสง
พนักงานทำความสะอาด 
 
นายสมชาย คลังนิพิศ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

    มี 82 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 34
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 34
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 495
  ยอดผู้เยี่ยมชม 8746