Chumphon
Mon - Fri 08.00 - 16.00
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

จัดกิจกรรม 5 ส พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรมอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม 5 ส  พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติคดีผู้ใหญ่ จำนวน 9 คน เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 


  • 0287
  • 0288
  • 0289
  • 0290