สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ จัดกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ (พื้นฐาน) ณ ห้องไข่มุก โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี นางสาววิลาวรรณ ทวิชศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การตระหนักรู้เรื่องโทษยาเสพติด” จากนั้นได้แบ่งกลุ่มย่อยทำกิจกรรมใบงาน หัวข้อ “การรู้จักตนเองและผู้อื่น” (ถนนชีวิต) ,หัวข้อ “การมองเห็นคุณค่าในตัวเอง”และหัวข้อ“การตั้งเป้าหมายในชีวิต” โดยมีนางสาวจิรนัน พรามกุล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ,นางวาสนา สุนทรา และนางสิรินาฎ ชุ่มชื่น พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้ถูกคุมความประพฤติ ตามมาตรา 56 จำนวน 37 คน เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้ง 37 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ 1 คน และเจ้าหน้าที่5 คน ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมเป็นการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

  • 11
  • 22
  • 33
  • 44
  • 55

 

 

 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

    มี 7 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 44
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 105
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 198
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 447
  ยอดผู้เยี่ยมชม 78496