Chumphon
Mon - Fri 08.00 - 16.00
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

จัดกิจกรรมรับรายงานตัว แบบรายบุคคล

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว แบบรายบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมารายงานตัวให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ

- เขตพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

- เขตพื้นที่อำเภอปะทิว ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปะทิว วัดเขาเจดีย์ และวัดมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

- เขตพื้นที่อำเภอท่าแซะ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าแซะ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ และวัดหงษ์ปิยาราม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมจำนวน 226 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ 7 คน และพนักงานคุมประพฤติ 9 คน

 

  • 0792
  • 0793
  • 0794
  • 0795
  • 0796
  • 0797
  • 0798
  • 0799