Chumphon
Mon - Fri 08.00 - 16.00

ร่วมพิธีเปิดงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 24 มีนาคม2566 เวลา 17.00 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร และนางสุธาสินี ชูเกื้อ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2566 ณ หาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร รวมทั้ง เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ชาวชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

 

  • 11
  • 22
  • 333
  • 444
  • 555