Chumphon
Mon - Fri 08.00 - 16.00

พิธีมอบประกาศเกียรติ​บัตรอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ระดับกรมคุมประพฤติ​ และระดับสำนักงาน ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์​และอำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติ​บัตรอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ระดับกรมคุมประพฤติ​ และระดับสำนักงาน ประจำปี พ.ศ.2566 ​ณ ห้องประชุม​สำนักงาน​คุม​ประพฤติ​จังหวัด​ชุมพร​ อำเภอ​เมือง​ชุมพร​ จังหวัด​ชุมพร

 

  • 0027
  • 0028
  • 0029
  • 0030
  • 0031
  • 0032
  • 0033
  • 0034
  • 0035