นางวาสนา สุนทรา
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติ
 
นางสาวทัดทรวง ศรีสุวรรณ์
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
 
นางสิรินาฎ ชุ่มชื่น
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
     
 
นายณรงค์ทศักดิ์ มากภิรมย์
พนักงานคุมประพฤติ
 
นางสาวอัจฉรา รุ่งเรือง
พนักงานคุมประพฤติ
 
นายศิรเทพ มีเสี่ยม
พนักงานคุมประพฤติ
 
นายสถาพร ณ นคร
พนักงานคุมประพฤติ
     
 
นางสาวกมลชนก พูลภักดี
พนักงานคุมประพฤติ
 
นายประสงค์ งิ้วสุบรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

    มี 380 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 70
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 77
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 269
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 147
  ยอดผู้เยี่ยมชม 82074