นางสุธาสินี ชูเกื้อ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
   
นางสุวรรณี สามัญเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาวชุติมา สายัณห์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นางสุพรรณี รักทิม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
         
   
นางสาววรรณภา ศรีสุภา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
นางสาวอารณีย์ ถาวรศรี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
นางสาวอรวรรณ แก้วสาร
เจ้าพนักงานธุรการ
     
   
 นางสาวกิ่งกาญจน์ จันทร์สกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายประยงค์ อรัญญะ
พนักงานขับรถยนต์
 
นายณฤพร กาลพิรักษ์
พนักงานขับรถยนต์ 
     
     
นางสาวสุมณฑา ชูสุริยแสง
พนักงานทำความสะอาด 
 
นายสมชาย คลังนิพิศ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

    มี 23 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 89
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 93
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 1635
  ยอดผู้เยี่ยมชม 85502