นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

 

นางสาวจิรนัน พรามกุล
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ   กลุ่มคุมประพฤติเชิงพื้นที่
 
นางสาวจิรนัน พรามกุล
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ
 
นางวาสนา สุนทรา
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติ

 

 
นางสาวจิรนัน พรามกุล
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
 
นางสุธาสินี ชูเกื้อ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

    มี 449 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 70
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 77
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 269
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 147
  ยอดผู้เยี่ยมชม 82074