Probation Hot News :
IMAGE กิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ณ วัดดอนทรายแก้ว
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่... :36
IMAGE ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอปะทิว
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางสาวทรงศิริ มุสิกะผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวจิรนัน พรามกุล... :37
IMAGE ประกวดการทำอาหาร street food สร้างอาชีพ (season2)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรจัดประกวดการทำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ” (Season 2) ระดับจังหวัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30... :151
IMAGE โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความผูกพันในองค์กร
สำนักงานคุมประพฤติชุมพร  จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรเมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 นางสาวจิรนัน พรามกุล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ... :86
IMAGE โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.00 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร... :137
IMAGE คุมประพฤติจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 20 กันยายน 2565เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์... :114
 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส - ประกาศเมื่อ..12 มีนาคม 2565 ...:492
 การติดอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ติดตามตัว (EM) - ประกาศเมื่อ..14 กันยายน 2564 ...:829
 ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม - ประกาศเมื่อ..10 พฤษภาคม 2564 ...:950
  1. แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565 - ประกาศเมื่อ..21 กรกฎาคม 2565 ...:308
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

    มี 21 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 47
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 105
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 201
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 450
  ยอดผู้เยี่ยมชม 78499