Probation Hot News :
IMAGE การพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสำนักงานฯ
วันที่ 14 เมษายน 2564 นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายนางสุธาสินี  ชูเกื้อ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด... :7
IMAGE กิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดดอนทรายแก้ว
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด... :7
IMAGE โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม “Big Cleaning Day”
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดชุมพร... :5
IMAGE กิจกรรมบำเพ็จประโยชน์เพื่อสาธารณะ การปลูกป่าชายเลน
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ มุสิกะ... :32
IMAGE โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น“การทำขนมกรอบเค็มและขนมครองแครง
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด... :31
  1. แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

    มี 152 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 13
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 21
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 255
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 679
  ยอดผู้เยี่ยมชม 14246