Probation Hot News :
IMAGE กิจกรรมบำเพ็จประโยชน์เพื่อสาธารณะ การปลูกป่าชายเลน
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ มุสิกะ... :7
IMAGE โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น“การทำขนมกรอบเค็มและขนมครองแครง
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด... :7
IMAGE กิจกรรมศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE
วันที่ 11-14 มีนาคม 2564 นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ประสบความสำเร็จ... :10
IMAGE จิตอาสาพัฒนา โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวจิรนัน  พรามกุล... :30
IMAGE กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสุธาสินี ชูเกื้อ... :10
  1. แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

    มี 21 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 33
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 50
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 255
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 745
  ยอดผู้เยี่ยมชม 12947