Probation Hot News :
IMAGE เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร... :10
IMAGE กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้  กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้... :10
IMAGE ร่วมพิธี “วันอาภากร” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันอาภากร” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พลเรือเอก... :21
IMAGE การพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสำนักงานฯ
วันที่ 14 เมษายน 2564 นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายนางสุธาสินี  ชูเกื้อ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด... :30
IMAGE กิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดดอนทรายแก้ว
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด... :23
  1. แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

    มี 170 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 32
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 41
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 290
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 545
  ยอดผู้เยี่ยมชม 15598