วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังแรงงานให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ โดยมีนายชนะ  ศรีมาลา เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและช่องทางประกอบอาชีพ และนางฐิติกา  พุ่มสวัสดิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิต/ทดลองปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระหลักสูตร “การเพาะเห็ดนมเสือ” ซี่งมีผู้เข้าร่วมกิจรรม จำนวน 31 คน ประกอบด้วยผู้ถูกคุมความประพฤติคดีผู้ใหญ่ จำนวน 5 คน ผู้พักการลงโทษจำคุก/ลดวันต้องโทษจำคุก จำนวน 23 คนเป็นสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE จำนวน 23 คน พร้อมทั้ง อาสาสมัครคุมประพฤติมยุรี สุขเกษม และเจ้าหน้าที่ 2 คน

 

  • 0196
  • 0197
  • 0198
  • 0199

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

    มี 13 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 87
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 181
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 1106
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 771
  ยอดผู้เยี่ยมชม 33525