วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร โดย นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม 5 ส ดูแลทำความสะอาดรอบที่ตั้งของสำนักงานฯ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยการพัฒนาทำความสะอาด, ถูพื้น, ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานฯ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติคดีผู้ใหญ่ จำนวน 15 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

  • 0278
  • 0279
  • 0280
  • 0281
  • 0282

 

 

    มี 36 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 89
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 97
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 1639
  ยอดผู้เยี่ยมชม 85506