Chumphon
Mon - Fri 08.00 - 16.00
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 6 สิงหาคม  2565 นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน โดยกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป พนักงานคุมประพฤติกลุ่มพื้นที่และพนักงานคุมประพฤติ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 47 คน

 

  • 0316
  • 0317
  • 0318
  • 0319
  • 0320
  • 0321
  • 0322
  • 0323