กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.00 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวจิรนัน พรามกุลพนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปะทิว วัดเขาเจดีย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยในช่วงเช้า นางสาวจิรนันพรามกุล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร บรรยายความรู้หัวข้อ “นโยบายในการดำเนินงานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน” จากนั้น พระครูสังฆรักษ์ชัยรัตน์ ชนาสโภ เจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์ บรรยายความรู้หัวข้อ“การอบรมความรู้ด้านหลักธรรมทางศาสนา” และ นางสาวภัทรรัตน์ สมสินธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ บรรยายความรู้หัวข้อ “สร้างงานสร้างอาชีพ การปลูกผักปลอดสารพิษ” จากนั้นในช่วงบ่าย นายสมคิด ทองรักษา ประธานศูนย์เรียนรู้บ้านทุ่งวัวแล่น บรรยายความรู้/ฝึกปฏิบัติ หัวข้อ“แนะแนวอาชีพและฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ” ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติ ตามมาตรา 56 เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 25 คน อาสาสมัครคุมประพฤติอำนาจ กาญจนี ประธานศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอปะทิว, อาสาสมัครคุมประพฤติ วีระวุฒิ บุญหนา และเจ้าหน้าที่ 6 คน

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

    มี 10 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 41
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 105
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 195
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 444
  ยอดผู้เยี่ยมชม 78493