Chumphon
Mon - Fri 08.00 - 16.00
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร)

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสุธาสินี ชูเกื้อ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร) เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหารและผู้บังคับบัญชาที่เสียสละชีวิตปกป้องอธิปไตยของชาติ ในโอกาสแรกที่เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามโลก ครั้งที่ 2 โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี ณ สะพานท่านางสังข์ ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 

  • 0783
  • 0784
  • 0785
  • 0786