Chumphon
Mon - Fri 08.00 - 16.00

ร่วมพิธีถวาย พวงมาลัยสด เพื่อสักการะแด่พระรูป พลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่ 28 มีนาคม2566 เวลา 08.00 นาฬิกา นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางสุธาสินี ชูเกื้อ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวาย พวงมาลัยสด เพื่อสักการะแด่พระรูป พลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 (ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์) ณ บริเวณศาลพระรูปพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 (ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์) ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 

  • 11111
  • 22222
  • 33333
  • 44444
  • 55555
  • 6666
  • 77777