Chumphon
Mon - Fri 08.00 - 16.00

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร วันที่1 เมษายน 2566 นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดชุมพร ณ วัดพรุใหญ่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

 

  • 0022
  • 0023
  • 0024
  • 0025
  • 0026